Reseptilääkevarasto

Menekinmukainen reseptilääkevarasto

Onko vanhassa sittenkin vara parempi?

Tässä tapauksessa vastaus on "ei". Reseptilääkevaraston aakkosjärjestys ei enää palvele reseptipalvelua tai tuotteiden hyllytystä parhaalla mahdollisella tavalla. Geneeristen lääkevalmisteiden runsaus ja jatkuvasti uudistuva reseptilääkevalikoima antavat syyn uudistaa reseptilääkkeiden varastointia. Menekinmukaisessa varastossa varastopaikat uusille tuotteille löytyvät vaivatta.

Tehokkuutta, turvallisuutta ja ergonomiaa

Menekinmukainen reseptilääkkeiden varastointi nopeuttaa ja helpottaa lääkekeräilyä sekä saapuvien tuotteiden hyllytystä. Asiakkaiden lääkitysturvalisuus paranee, kun hyllytys- ja keräilyvirheet minimoituvat. Työntekijöiden työskentelyergonomia paranee merkittävästi, kun menevimpien lääkkeiden keräily ei enää vaadi kyykistelyä tai kurottelua.

Hyvin johdettu muutos – tyytyväinen henkilökunta

Suunnitellaan yhdessä sinun apteekkiisi sopiva tapa muutoksen johtamiseen. Henkilökunnan osallistaminen uudistukseen ja sen tuomien toimintatapamuutosten suunnitteluun lisää työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä.

 

Menekinmukaisen reseptilääkevaraston etuja:

Lääkekeräily nopeutuu ja helpottuu
Saapuvien tuotteiden hyllyttäminen helpottuu
Lääkitysturvallisuus paranee keräily- ja hyllytysvirheiden poistuessa
Työergonomia paranee
Varasto mukautuu vaivatta uusien tuotenimikkeiden varastointiin